Disclaimer

Deze website is een product van Bed- en breakfast op de Brabantse Wal. Bed- en breakfast op de Brabantse Wal aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bed- en breakfast op de Brabantse Wal is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven ten alle tijde voorbehouden aan Bed- en breakfast op de Brabantse Wal. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Bed- en breakfast op de Brabantse Wal. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.